phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Đăng ký bảo hộ, đăng ký bản quyền đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp có những sáng chế, phát minh, những giải pháp hữu ích liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh, cần đăng ký bảo hộ, đăng ký bản quyền nhằm tránh bị xâm phạm.