phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Dịch vụ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở

Khi khách hàng có nhu cầu sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, giúp khách hàng nắm được trình tự - thủ tục xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước, thay mặt khách hàng trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính để hoàn tất việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho khách hàng