phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Nghiên cứu - Trao đổi

Luật Bình đẳng giới: 15 năm thi hành và bài học kinh nghiệm

Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích về những chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới, chỉ ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Luật Bình đẳng giới sau 15 năm thi hành (2007-2022).

Thực trạng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam hiện nay

Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích, luận giải vấn đề xoay quanh dịch vụ hành chính công, làm rõ thực trạng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam. Từ đó đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.

Luật sư trợ giúp người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Luật sư Hà Thị Khuyên và Luật sư Nguyễn Văn Đồng chỉ rõ, người khiếu nại có quyền nhờ Luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho Luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011.

Thực tiễn xét xử lưu động tại Việt Nam: Dưới góc nhìn xã hội học pháp luật

Luật sư Đặng Văn Cường và Luật sư Nguyễn Văn Đồng phân tích, việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động đối với các vụ án hình sự sẽ có những giá trị, hiệu quả và tác động về mặt pháp lý nhất định đối với xã hội.

Quy định về trả hồ sơ điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự

Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để củng cố, làm rõ những nội dung còn mâu thuẫn, chưa rõ ràng, phục vụ cho hoạt động truy tố, xét xử diễn ra hiệu quả.

Xét xử bị cáo đang trốn truy nã, thì quyền bào chữa sẽ được thực hiện như thế nào?

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường phân tích băn khoăn của nhiều người liên quan đến vấn đề Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định Xét xử vụ án liên quan đến cựu chủ tịch Công ty AIC hiện tại bà này đang trốn truy nã, vậy xét xử người đang bị truy nã ra sao, quyền bào chữa của bị cáo đang trốn truy nã thế nào?

Đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, công bằng, công khai khi tranh tụng tại Tòa án

Trong bài viết này Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự. Đồng thời, phân tích hoạt động tranh tụng ở góc độ mô hình tố tụng hình sự và xem xét hoạt động tranh tụng ở góc độ các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Giải quyết tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố trong tố tụng hình sự

Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên phân tích, trình tự giải quyết tin báo tố giác tội phạm được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và những văn bản dưới luật, song thực tiễn giải quyết có sự khác nhau ở một số địa phương.