phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại

20/10/2022
icon-zalo

Khi xảy ra tranh chấp lĩnh vực kinh doanh, thương mại các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau; trong trường hợp không tự thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa giải, thông qua giải quyết của trọng tài thương mại hoặc của tòa án. Riêng đối với hình thức giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan trọng tài thương mại hoặc cơ quan tòa án phải tuân thủ những yêu cầu và điều kiện nhất định, để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng trọng tài và pháp luật về tố tụng dân sự.

 

 

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

 

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại: Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài thương mại nếu các bên có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài bao gồm:
- Tranh chấp phát sinh giữa các bên từ hoạt động thương mại.
- Tranh chấp phát sinh giữa các bên, khi chỉ có một bên hoạt động thương mại.
- Tranh chấp khác giữa các bên mà theo quy định pháp luật được giải quyết bằng trọng tài.

 

Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án: Tranh chấp được giải quyết bằng tòa án, ngoại trừ các bên có thỏa thuận về trọng tài, gồm:
- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

 

Lợi ích của việc mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại

 

Khi mời luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp lĩnh vực kinh doanh, thương mại khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, an tâm về mọi mặt do được tư vấn đầy đủ về trình tự - thủ tục giải quyết tranh chấp; luật sư sẽ giúp khách hàng xác định phạm vi yêu cầu khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thu thập chứng cứ - tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, luật sư thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan tố tụng, cùng khách hàng tham gia tất cả các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

 

Liên hệ tư vấn và mời luật sư: 0936683699 - 0983951338