phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án Hình sự

20/10/2022
icon-zalo

Vụ án hình sự trải qua nhiều giai đoạn tố tụng, được thực hiện bởi nhiều cơ quan như: Cơ quan điều tra, cơ quan viện kiểm sát, cơ quan tòa án, với chuỗi hoạt động tố tụng khác nhau; thẩm quyển giải quyết của mỗi vụ án hình sự cũng có sự khác biệt tùy thuộc vào tính chất của từng vụ án cụ thể.

 


Thời điểm được mời luật sư Bào chữa và quyền mời luật sư Bào chữa:

 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Thi hành Tạm giữ - Tạm giam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn khác đã mở rộng quyền nhờ luật sư bào chữa của người bị buộc tội là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Thời điểm luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bị bắt, bị tạm giữ thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc khi có quyết định tạm giữ quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

 

Cụ thể:

- Quyền nhờ người bào chữa của “người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt” được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 58 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Quyền nhờ người bào chữa của “người bị tạm giữ” quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 59 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Quyền nhờ người bào chữa của “bị can” được quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Quyền nhờ người bào chữa của “bị cáo” được quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

 

Việc nhờ luật sư tham gia bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo càng sớm thì càng có lợi, luật sư sẽ giúp cho người bị buộc tội thực hiện tốt nhất các quyền của mình trong từng giai đoạn tố tụng, đưa ra quan điểm phù hợp trao đổi với cơ quan tố tụng, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng.

 

Quyền mời Luật sư Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

 

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, thì luật sư được quyền tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho “người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố” quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 57 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đây là quy định mới ít người biết đến dẫn tới bị ảnh hưởng tới quyền lợi của bản thân, của thân nhân khi bị cơ quan điều tra triệu tập, mời lên làm việc.

 

Luật sư còn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các “bị hại” là cá nhân bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc cơ quan - tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra, đe dọa gây ra, được quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của “nguyên đơn dân sự” là cá nhân, cơ quan - tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, được quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 63 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của “bị đơn dân sự” là cá nhân, quan quan - tổ chức phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 64 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” đến vụ án quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 65 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

 

Liên hệ tư vấn và mời luật sư: 0936683699 - 0983951338