phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp Đất đai và Nhà ở

20/10/2022
icon-zalo

Lĩnh vực Đất đai và Nhà ở là lĩnh vực có nhiều tranh chấp phổ biến nhất, phức tạp nhất hiện nay. Sau đây, luật sư chúng tôi xin liệt kê những tranh chấp cụ thể như:
- Tranh chấp để xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp để xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp di sản thừa kế, tranh chấp tài sản chung là đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp đòi đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp về mốc giới, ranh đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp về chia tài sản chung, tài sản chung vợ chồng là đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất.
- Tranh chấp về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.

 


Theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết 04 ngày 05/05/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND xã/phường/thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định của Luật Đất đai thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Lưu ý, không cần hòa giải tại UBND đối với tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất... Khách hàng cần nắm được quy định này để cùng luật sư thực hiện đầy đủ trình tự giải quyết tranh chấp.

 

Lợi ích khi mời luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về Đất đai và Nhà ở

 

Khi luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai và nhà ở, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng nắm được các quy định pháp luật về đất đai và nhà ở có hiệu lực ở các thời điểm, tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp và trình tự - thủ tục tố tụng sẽ trải qua, chỉ ra những tình tiết có lợi nhất cho khách hàng nhằm bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Luật sư sẽ giúp khách hàng xem xét thời hiệu khởi kiện, đánh giá điều kiện khởi kiện, xem xét tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến tòa án có thẩm quyền, tiến hành thu thập chứng cứ, tư vấn về án phí, kiểm tra đánh giá chứng cứ để trình trước tòa, soạn thảo đơn từ và các giấy tờ cần thiết khác cho đương sự, làm việc với cơ quan tố tụng, tranh tụng tại phiên tòa án các cấp. 

 

Liên hệ tư vấn và mời luật sư: 0936683699 - 0983951338