phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng và công chứng Hợp đồng

Hiện nay, do nhu cầu thực hiện các giao dịch hằng ngày của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng lớn, để tránh những rủi ro pháp lý và đảm bảo cho các giao dịch đúng pháp luật, các bên tham gia giao dịch đều hướng tới một thỏa thuận chung gọi là hợp đồng, khi soạn thảo hợp đồng các điều khoản giữa các bên tham gia hợp đồng cần phải quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro pháp lý về sau và phát sinh tranh chấp về sau; đặc biệt tránh hợp đồng bị vô hiệu.