phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án Hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Thi hành Tạm giữ - Tạm giam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn khác đã mở rộng quyền nhờ luật sư bào chữa của người bị buộc tội là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Thời điểm luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bị bắt, bị tạm giữ thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc khi có quyết định tạm giữ quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Những người có quyền mời luật sư trong vụ án Hình sự

Luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bị bắt, bị tạm giữ thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc khi có quyết định tạm giữ quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp từ giai đoạn giải quyết tin báo - tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 57 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Mời luật sư tham gia vụ án Hành chính

Trước khi khởi kiện vụ án hành chính, luật sư tư vấn cho khách hàng thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính nhằm mục đích yêu cầu cơ quan ra quyết định hành chính phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính trái luật hoặc chấm dứt hành vi vi phạm. Luật sư sẽ giúp khách hàng đánh giá điều kiện khiếu nại, xác định đối tượng khiếu nại, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng, soạn thảo đơn khiếu nại, đề xuất cho khách hàng những biện pháp tối ưu nhất để giải quyết vụ việc. Đây là tiền đề để thực hiện các công việc về sau của một vụ án hành chính.

Mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp Di sản Thừa kế

Tranh chấp di sản thừa kế là loại tranh chấp phổ biến nhất hiện nay, đặc thù của loại tranh chấp này là những người tham gia vụ án đều là những người thân thích trong gia đình. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp phải đảm bảo hài hòa cả về lợi ích lẫn tình cảm, để các bên đương sự tham gia vụ án đều bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Mời luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp về Lao động

Tại khoản 1, Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Mời luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp Đất đai và Nhà ở

Khi luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai và nhà ở, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng nắm được các quy định pháp luật về đất đai và nhà ở có hiệu lực ở các thời điểm, tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp và trình tự - thủ tục tố tụng sẽ trải qua, chỉ ra những tình tiết có lợi nhất cho khách hàng nhằm bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Luật sư sẽ giúp khách hàng xem xét thời hiệu khởi kiện, đánh giá điều kiện khởi kiện, xem xét tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến tòa án có thẩm quyền, tiến hành thu thập chứng cứ, tư vấn về án phí, kiểm tra đánh giá chứng cứ để trình trước tòa, soạn thảo đơn từ và các giấy tờ cần thiết khác cho đương sự, làm việc với cơ quan tố tụng, tranh tụng tại phiên tòa án các cấp. 

Mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại

Khi xảy ra tranh chấp lĩnh vực kinh doanh, thương mại các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau; trong trường hợp không tự thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa giải, thông qua giải quyết của trọng tài thương mại hoặc của tòa án. Riêng đối với hình thức giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan trọng tài thương mại hoặc cơ quan tòa án phải tuân thủ những yêu cầu và điều kiện nhất định, để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng trọng tài và pháp luật về tố tụng dân sự.

Mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp ly hôn, giành quyền nuôi con và chia tài sản

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, do toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc cả hai vợ chồng. Các vụ ly hôn hiện nay có thể là ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương, ly hôn thường kéo theo những vấn đề cần giải giải quyết như: tình cảm, con chung, tài sản chung, nợ chung. Có những vụ ly hôn cả 02 vợ chồng tự thỏa thuận và thống nhất được vấn đề này, nhưng lại không tự thỏa thuận và thống nhất được vấn đề khác. Vì vậy, những vấn đề nào vợ và chồng không tự thỏa thuận - thống nhất được thì sẽ nhờ tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật. Việc mời luật sư tham gia vụ án nhằm tư vấn, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là điều hết sức cần thiết.