phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng và công chứng Hợp đồng

20/10/2022
icon-zalo

Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hiện nay, do nhu cầu thực hiện các giao dịch hằng ngày của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng lớn, để tránh những rủi ro pháp lý và đảm bảo cho các giao dịch đúng pháp luật, các bên tham gia giao dịch đều hướng tới một thỏa thuận chung gọi là hợp đồng, khi soạn thảo hợp đồng các điều khoản giữa các bên tham gia hợp đồng cần phải quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro pháp lý về sau và phát sinh tranh chấp về sau; đặc biệt tránh hợp đồng bị vô hiệu.

 


Để có được bản hợp đồng đúng quy định pháp luật, điều khoản chặt chẽ, phòng ngừa và lường trước được các rủi ro, bất lợi, khách hàng thường tìm đến dịch vụ soạn thảo hợp đồng của luật sư chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến lĩnh vực hợp đồng gồm:
- Tham gia đàm phán hợp đồng ký kết cùng các bên.
- Tư vấn và soạn thảo hợp đồng.
- Tư vấn và rà soát điều khoản hợp đồng (hợp đồng khách hàng có sẵn).
- Công chứng hợp đồng.

 

Các loại hợp đồng cụ thể do chúng tôi tư vấn và soạn thảo:

- Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công hàng hóa, hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
- Hợp đồng trong giao dịch dân sự: Hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà.
- Hợp đồng liên quan đến lĩnh vực lao động: Hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
- Hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: Chuyển nhượng, thuê, cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh liên quan đến bất động sản.
- Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: Tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu EPC.
- Hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng ủy quyền.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với pháp nhân, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài.
- Hợp đồng thương mại dịch vụ: Hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng truyền thông.
- Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ: gồm tư vấn hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại.
- Hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác).
- Hợp đồng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm: Hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
- Hợp đồng trong lĩnh vực vận tải: Hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi, hợp đồng logistic, hợp đồng thuê xe ô tô.

 

Khi hợp đồng được chúng tôi soạn thảo, khách hàng sẽ an tâm về mặt pháp lý, được tư vấn đầy đủ về các loại hợp đồng hiện nay, căn cứ pháp lý áp dụng cho từng loại hợp đồng, những điều khoản cần phải có và quy định rõ ra sao trong hợp đồng, dự báo và lường trước các rủi ro pháp lý cho khách hàng, dự phòng hướng giải quyết nếu có tranh chấp pháp lý xảy ra thì giải quyết nội bộ, nhờ đến cơ quan trọng tài hay tòa án, đó là những lợi ích khi mời luật sư của chúng tôi tư vấn và soạn thảo hợp đồng. Bên cạnh đó, khi khách hàng có nhu cầu công chứng bản hợp đồng đó, chúng tôi sẽ liên hệ đơn vị công chứng để thực hiện thủ tục công chứng theo yêu cầu của khách hàng.

 

Liên hệ tư vấn luật sư: 0936683699 - 0983951338