phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Dịch vụ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở

Khi khách hàng có nhu cầu sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, giúp khách hàng nắm được trình tự - thủ tục xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước, thay mặt khách hàng trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính để hoàn tất việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho khách hàng

Dịch vụ soạn thảo Di chúc và công chứng Di chúc

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc bằng văn bản có 04 loại, gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực. Để các loại di chúc bằng văn bản này đúng quy định, hình thức và nội dung di chúc phải đúng pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc.

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng và công chứng Hợp đồng

Hiện nay, do nhu cầu thực hiện các giao dịch hằng ngày của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng lớn, để tránh những rủi ro pháp lý và đảm bảo cho các giao dịch đúng pháp luật, các bên tham gia giao dịch đều hướng tới một thỏa thuận chung gọi là hợp đồng, khi soạn thảo hợp đồng các điều khoản giữa các bên tham gia hợp đồng cần phải quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro pháp lý về sau và phát sinh tranh chấp về sau; đặc biệt tránh hợp đồng bị vô hiệu.

Dịch vụ soạn thảo Đơn từ và các văn bản pháp lý khác

Việc soạn thảo đơn từ và văn bản pháp lý để gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chính là việc truyền tải yêu cầu, phản ánh mong muốn, nguyện vọng của người viết đơn; nhằm mục đích để cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi hoặc giải quyết các yêu cầu, giải quyết các phản ánh của người viết đơn.