phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại

Khi xảy ra tranh chấp lĩnh vực kinh doanh, thương mại các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua việc trực tiếp thương lượng với nhau; trong trường hợp không tự thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua phương thức hòa giải, thông qua giải quyết của trọng tài thương mại hoặc của tòa án. Riêng đối với hình thức giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan trọng tài thương mại hoặc cơ quan tòa án phải tuân thủ những yêu cầu và điều kiện nhất định, để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng trọng tài và pháp luật về tố tụng dân sự.