phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án Hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Thi hành Tạm giữ - Tạm giam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn khác đã mở rộng quyền nhờ luật sư bào chữa của người bị buộc tội là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Thời điểm luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bị bắt, bị tạm giữ thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc khi có quyết định tạm giữ quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Những người có quyền mời luật sư trong vụ án Hình sự

Luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bị bắt, bị tạm giữ thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc khi có quyết định tạm giữ quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp từ giai đoạn giải quyết tin báo - tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 57 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.