phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án Hành chính

Trước khi khởi kiện vụ án hành chính, luật sư tư vấn cho khách hàng thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính nhằm mục đích yêu cầu cơ quan ra quyết định hành chính phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính trái luật hoặc chấm dứt hành vi vi phạm. Luật sư sẽ giúp khách hàng đánh giá điều kiện khiếu nại, xác định đối tượng khiếu nại, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng, soạn thảo đơn khiếu nại, đề xuất cho khách hàng những biện pháp tối ưu nhất để giải quyết vụ việc. Đây là tiền đề để thực hiện các công việc về sau của một vụ án hành chính.