Ngày đăng: 27/09/2017
  • Khi doanh nghiệp sáp nhập thì doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện thủ tục đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT), chúng tôi hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện các thủ tục liên ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Tư vấn về Thuế là một lĩnh vực dịch vụ pháp lý mà chúng tôi chú trọng phát triển. Những yêu cầu của Quý khách hàng về chính sách thuế, sự thay đổi thuế cũng như cách tính thuế… công ty chúng tôi hân hạnh được giải đáp ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Việc mua hóa đơn tại cơ quan thuế đối với các cơ sở hạch toán theo phương pháp trực tiếp với các chủ doanh nghiệp vẫn khá khó khăn do không hiểu quy định của pháp luật ...