Ngày đăng: 02/04/2018
  • Sau qua trình thương thảo, mặc cả thì cuối cùng người mua và người bán đi đến quyết định cuối cùng là cần bán và cần mua. Việc mua bán trên cơ sở thoả thuận và thuận mua vừa bán. Để người mua người bán dễ dang trong việc chuyển nhượng mua bán, luật sư Công ty Luật Hà Nguyễn xin giới thiệu qui trình mua bán căn hộ chung cư đã có sổ hồng như sau:
  • Ngày đăng: 02/04/2018
  • Căn cứ theo Luật Đất Đai (2013) cụ thể, có 7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm, luật sư Công ty Luật Hà Nguyễn giải đáp cụ thể như ...
  • Ngày đăng: 11/04/2018
  • Cần phải hiểu rằng, việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đồng nghĩa với giảm nhẹ hình phạt. Trong mỗi vụ án, để giảm nhẹ hình phạt thì phải căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ thường phát sinh trước và ngay khi phạm tội. Vì vậy, luật sư thường tư vấn cho thân chủ những tình tiết giảm nhẹ thường được áp dụng ...