Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng  tiến hành làm thủ tục giải thể với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất, cam kết khách hàng không gặp phải vướng mắc sau khi hoàn tất các thủ tục về giải thể công ty. 
 
 
Nội dung thực hiện thủ tục giải thể hỗ trợ khách hàng:
- Tư vấn thủ tục giải thể Công ty Cổ phần
- Tư vấn thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên
- Tư vấn thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Tư vấn thủ tục giải thể Công ty Hợp danh
- Tư vấn thủ tục giải thể Doanh nghiệp Tư nhân
 
1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi giải thể công ty:
- Tư vấn các trường hợp Giải thể công ty;
- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH /Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể công ty;
- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
- Tư vấn thủ tục bố cáo Giải thể
- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
 
2. Hồ sơ giải thể của công ty bao gồm:
- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty doanh nghiệp.
 
3. Quy trình dịch vụ giải thể thực hiện như sau:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ,  tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân tại Công an;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại Sở Kếhoạch và Đầu tư.
 
4. Lệ phí dịch vụ giải thể: 
- Phí đăng bố cáo thông tin giải thể trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: 300.000 VNĐ
- Hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội: 800.000 VNĐ
- Hồ sơ trả dấu tại Công an Thành phố Hà Nội: 350.000 VNĐ
- Thanh lý tài sản (nếu có): 200.000 VNĐ 
 
5. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com