Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ
Thành phần Hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 
 
Bước 2: Nộp Hồ sơ và nhận kết quả
* Cách thức nộp Hồ sơ, Doanh nghiệp sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Qua bưu điện.
* Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.
* Kết quả thực hiện
- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com