Thành lập địa điểm kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có thể lập một hoặc nhiều địa điểm khác tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Khi lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà chỉ cần làm thủ tục thông báo gửi lên Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
 

1. Chuẩn bị hồ sơ (theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký Doanh nghiệp)
- Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh);
c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
d) Ngành nghề hoạt động của địa điểm kinh doanh;
đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp (Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đốivới trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

2. Nộp Hồ sơ và nhận kết quả
-  Nộp hồ sơ: Nộp một bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Nhận kết quả: Doanh nghiệp căn cứ vào giấy hẹn trả kết quả đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng công bố nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu và đem đến sự hài lòng của các bạn. Rất mong được sự đón nhận của các bạn ở các bài viết tiếp theo.

3. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com