Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn đầu tư nước ngoài với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài các thủ tục pháp lý liên quan để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 thì để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam và thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước khi thành lập doanh nghiệp.
 

 
1. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài
1.1. Hồ sơ yêu cầu thành lập công ty vốn nước ngoài
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư.
- Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở).
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:
- Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư.
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư.
- Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở).
1.2. Thời gian thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài: 15 ngày làm việc.
 
2. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)
2.1. Hồ sơ yêu cầu:
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: 
Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư.
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:
- Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư.
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư.
- Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế.
2.2. Thời gian:  3 ngày làm việc.
Nhà đầu tư chỉ quan tâm những hồ sơ cần chuẩn bị, việc còn lại là của chúng tôi. Hồ sơ yêu cầu cho 2 thủ tục nêu trên tóm tắt như sau:
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (2 bản).
- Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (1 bản).
- Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản).
* Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:
- Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư (2 bản).
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư (2 bản).
- Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (1 bản).
- Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế (1 bản).
- Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở) (1 bản).
Lưu ý: Ngoại trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.
 
3. Phí dịch vụ: Tùy theo dự án, theo ngành nghề đầu tư kinh doanh và thời gian thực hiện.

4. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com