Ngày đăng: 27/09/2017
 • Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn. Chúng tôi hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục ...
 • Ngày đăng: 27/09/2017
 • Trụ sở doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và phải được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật ...
 • Ngày đăng: 27/09/2017
 • Để giúp tổ chức, cá nhân nắm rõ được thủ tục pháp lý, chúng tôi chia sẻ thủ tục “thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần” ...
 • Ngày đăng: 27/09/2017
 • Công ty cần có một người lãnh đạo “thép” để đáp ứng được điều đó. Công ty hoàn toàn có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn ...
 • Ngày đăng: 27/09/2017
 • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là điều thiết yếu phục vụ quá trình kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn thay đổi có phải thông báo gì ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Quy trình cấp lại dấu tròn công ty và cấp lại đăng ký mẫu dấu do bị mất, cháy hoặc bị thất lạc gồm nhiều thủ tục và phức tạp, tư vấn hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục trên theo quy ...
 • 1 2 3 [4]