Ngày đăng: 27/09/2017
  • Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, nhu cầu chuyển nhượng loại hình doanh nghiệp này đang ngày càng trở nên sôi động ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Theo số liệu từ Tổng cục thống kê báo cáo tình hình kinh tế xã hội, chỉ tính năm tháng đầu năm 2016 thì cả nước có 33.185 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động ...