Ngày đăng: 14/10/2017
 • Nộp thuế khi làm thủ tục hải quan là trách nhiệm bắt buộc của người khai hải quan.Vậy người khai hải quan phải đóng thuế bao nhiêu và thời hạn nộp thuế cũng như cách thức nộp thuế ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Muốn xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, với mỗi loại hàng hóa, mỗi hình thức kinh doanh thì thủ tục hải quan cũng khác nhau ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Theo quy định của Luật Hải quan 2014, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ áp dụng đối với hàng hóa của các doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Khi muốn xuất hay nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật hải quan 2014 đối với hàng hóa, phương tiện vận tải ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi. Kết thúc kiểm tra, cơ quan hải quan và doanh nghiệp ký biên bản ghi nhận nội dung kiểm tra ...
 • Ngày đăng: 14/10/2017
 • Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hoá dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác. Nói một cách đơn giản xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ của một nước, hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ nước đó được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật ...