Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được: 
Dấu hiệu được đăng ký phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc một số màu sắc nhất định, miễn là các nhãn hiệu có thể nhận biết bằng thị giác.
Lưu ý: Dấu hiệu nhìn thấy được nhưng phải là một màu sắc đơn lẻ, không kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình.
 
2. Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác:
Lưu ý: Nhãn hiệu này phải có khả năng tự phân biệt và nhãn hiệu này không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 
Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt nếu tạo thành một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ. Dấu hiệu dễ nhận biết, dễ ghi nhớ khi dấu hiệu đó tạo nên một ấn tượng nhất định, có khả năng giúp người tiếp xúc với chúng có thể nhớ để nhận biết và phân biệt với các nhãn hiệu khác.
Nhãn hiệu phải không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 
Lưu ý: Nếu nhãn hiệu được đăng ký lại gây trùng hoặc gây nhầm lẫn với dấu hiệu của người khác đã được bảo hộ hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn thì sẽ không được bảo hộ vì nó không bảo đảm được chức năng phân biệt của nhãn hiệu. Do đó, khi đăng ký nhãn hiệu, người đăng ký phải chỉ ra nhãn hiệu đó được đăng ký sử dụng cho những hàng hóa, dịch vụ nào và phải phân nhóm các hàng hóa, dịch vụ đó.
 
3. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com