Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Chúng tôi mang tới cho quý doanh nghiệp gói dịch vụ Báo cáo thuế uy tín, chuyên nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, gánh nặng về công việc
 
 
1. Công việc chúng tôi làm ở gói dịch vụ báo cáo thuế:
– Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán:
+ Nhận chứng từ của Doanh nghiệp trong tháng về trụ sở để thực hiện công việc;
+ Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán;
+ Hoàn thiện chứng từ kế toán theo mẫu của Bộ tài chính;
+ Lập sổ sách Kế toán theo quy định của Bộ tài chính;
+Lưu giữ hồ sơ Kế toán hoàn chỉnh cho doanh nghiệp.
– Lập báo cáo thuế GTGT:
+ Tư vấn và hoàn thiện hóa đơn bán ra, mua vào;
+ Kê khai thuế GTGT hàng tháng;
+ Nộp thuế GTGT hàng tháng;
+ Làm thủ tục phát hành hoá đơn GTGT;
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu chi hàng quý;
+ Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
– Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế:
+ Lập báo cáo tài chính;
+ Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
+ Kiểm soát hoá đơn chứng từ, cân đối số liệu kế toán;
+ Hoàn thiện hệ thống chứng từ;
+ Quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
2. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com