Dịch vụ báo cáo tài chính

Mỗi năm, hàng ngàn doanh nghiệp được thành lập mới. Nhiều doanh nghiệp chưa đủ tiềm lực tài chính để tự tin kiểm soát hệ thống kế toán. Chính vì thế, thuê dịch vụ ngoài là phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.
Thấu hiểu vướng mắc doanh nghiệp gặp phải, chúng tôi đã triển khai nhiều gói dịch vụ: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm, dịch vụ rà soát báo cáo tài chính cuối năm dành riêng cho mùa Báo cáo tài chính.
 
 
1. Nội dung dịch vụ thực hiện:
– Kiểm tra, rà soát tờ khai thuế hàng tháng, điều chỉnh các sai sót về hóa đơn;
– Hoàn thiện và phân loại các chứng từ;
– Tìm ra và khắc phục các tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước;
– Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh;
– Thông báo kịp thời cho doanh nghiệp các vấn đề về hàng tồn kho, chi phí, công nợ;
– Tư vấn các luật định, chính sách thuế và các vấn đề xử phạt cho doanh nghiệp;
– Hoàn tất với in sổ sách, chứng từ và làm các thủ tục bàn giao cho doanh nghiệp.
 
2. Cam kết đối với các doanh nghiệp:
– An toàn, uy tín, chuyên nghiệp đặt lên hàng đầu;
– Làm việc trực tiếp bởi các kế toán trưởng;
– Trực tiếp làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế;
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có sai sót;
– Đảm bảo tối đa lợi ích cho doanh nghiệp.
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com