Luật sư Hà Thị Khuyên (Giám đốc Điều hành)
Luật sư Hà Thị Khuyên có nhiều năm công tác - hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp… Luật sư Hà Khuyên đã tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và thương hiệu lớn như: FPT, GLOBAL, EUROWINDOW, CEO GROUP, VTECH, THĂNG LONG TRAVEL, VIETPART, VIETCESS TRAINING…
Luật sư - Thạc sĩ Nguyễn Văn Đồng (Phó Giám đốc)
Luật sư - Thạc sĩ Nguyễn Văn Đồng có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển tổ chức, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật về lao động - việc làm, hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp - tổ chức trong và ngoài nước như: CEO GROUP, THĂNG LONG TRAVEL, CANON, VTECH, SAMSUNG, ACTIONAID, MCD, WORLD BANK, OXFAM…
Luật sư Nguyễn Thu Hường (Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp)
Luật sư Nguyễn Thu Hường có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn thuế - kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lao động - việc làm… Luật sư Nguyễn Thu Hường đã tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và thương hiệu lớn như: VIETCOMBANK, TECHCOMBANK, AGRIBANK, OXFAM, FACA GLOBAL, VIETKITE…


Cùng đội ngũ nhân sự các phòng ban chuyên môn theo sơ đồ tổ chức:
 

Bản quyền bài viết thuộc Luật Hà Nguyễn