Chuyển nhượng công ty TNHH 2 thành viên

Việc các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014.
 
 
Để thực hiện việc chuyển nhượng cần thực hiện những bước sau:
- Bước 1: Các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) lập thành hợp đồng chuyển nhượng, trong đó có các thông tin về doanh nghiệp như: Số giấy chứng nhận ĐKDN, Mã số thuế, Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp, giấy chứng nhận mẫu dấu, quyền và nghĩa vụ của các bên trước và sau khi chuyển nhượng doanh nghiệp (các khoản nợ của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, các khoản thu của doanh nghiệp, các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ tài chính…).
- Bước 2: Tìm kiếm hoặc xác định tư cách của người nhận chuyển nhượng doanh nghiệp
Người nhận chuyển nhượng mới phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần, vốn góp và quản lý doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 18, Luật Doanh nghiệp 2014, trừ các trường hợp được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Bước 3: Đăng ký và làm thủ tục sang tên cho người được chuyển nhượng.
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:
- Thông báo thay đổi (theo mẫu)
- Quyết định của Hội đồng thành viên cho việc thay đổi
- Biên bản họp Hội đồng thành viên cho việc thay đổi
- Danh sáng thành viên mới
- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên nhận chuyển nhượng
+ Đối với cá nhân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu.
+  Đối với cổ đông là tổ chức trong nước:
* Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
* Văn bản ủy quyền kèm theo Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 
Sau khi nhận được đủ hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp hợp lệ, trong khoảng thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc, sở kế hoạch đầu tư sẽ trả giấy Đăng ký kinh doanh mang chủ sở hữu mới. Về mặt pháp lý, sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì Bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng.
 
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân trước khi nhận chuyển nhượng cần phải kiểm tra kĩ hồ sơ thuế bao gồm: báo cáo tháng, quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế…; các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp: Tiền phạt thuế, phí, các khoản nợ thuế…Tránh các rủi ro pháp lý sau này khi đã sang nhượng.
 
LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com