Chuyển nhượng công ty cổ phần

Chuyển nhượng doanh nghiệp hiện đang là một lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Trong các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, nhu cầu chuyển nhượng loại hình doanh nghiệp này đang ngày càng trở nên sôi động. Chuyển nhượng công ty cổ phần cần phải thông qua những thủ tục gì? Để phần nào giúp Quý khách hàng nắm được các nội dung trên, chúng tôi xin được gửi tới một số nội dung quy định của pháp luật về chuyển nhượng công ty cổ phần.
 
 
1. Hoạt động chuyển nhượng Công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành: Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định về việc chuyển nhượng công ty cổ phần một cách trực tiếp, tuy nhiên việc chuyển nhượng có thể thực hiện thông qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông công ty và các tổ chức, cá nhân khác, người nhận chuyển nhượng có quyền tham gia vào các cơ chế quản lý, hoạt động, và được hưởng lợi tức từ công ty.
 
2. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:
Chuyển nhượng công ty cổ phần gồm những bước sau:
- Bước 1: Các cổ đông công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho một hay nhiều tổ chức, cá nhân khác:
+ Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán (khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014). Nếu việc chuyển nhượng được thực hiện bằng phương pháp thông thường, các bên cần lập thành hợp đồng bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, hoặc người đại diện của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Trường hợp chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán cần tuân theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông (khoản 7, Điều 126, Luật Doanh nghiệp 2014).
- Bước 2: Làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên sáng lập, thay đổi người đại diện theo pháp luật, làm thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trong trường hợp tất cả cổ đông chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho một tổ chức, cá nhân), trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên( trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng cổ phần không đảm bảo đủ số cổ đông tối thiểu là 3 cổ đông).
 
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân trước khi nhận chuyển nhượng cần phải kiểm tra kĩ hồ sơ thuế bao gồm: báo cáo tháng, quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế…; các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp: Tiền phạt thuế, phí, các khoản nợ thuế…Tránh các rủi ro pháp lý sau này khi đã sang nhượng.
 
3. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com